martes, 12 de abril de 2016

Reflexión personal sobre la utilidad de los blogs


Consideramos que a utilización de blogs na aula de educación infantil pode ser moi enriquecedora, non só a nivel de utilidade do propio centro e dos seus alumnos senón tamén á hora de relacionarse co entorno social no que este se sitúa.


Internamente os alumnos poden compartir os seus aprendizaxes a través deste medio, aprender doutros bolgs de compañeiros ou alleos a eles.... así como tamén adquiren destrezas na utilización das novas tecnoloxías e toman conciencia das vantaxes e riscos que a rede nos aporta. A comunicación a través destes medios é o futuro e por tanto consideramos que é de grande utilidade que os cativos aprendan canto antes a sacar o mellor partido disto.


No tocante á comunicación co medio social que rodea á escola, consideramos que, segundo se avoga na pedagoxía das escolas de Reggio Emilia, é primordial que a escola comunique e mostre o seu traballo á sociedade que a rodea, e non sexa algo exclusivo de escola e pais. A través da utilización dun blog todo aquel que queira poderá contemplar o traballo realizado no centro e deste modo facer que o ámbito educativo non quede pechado en catro paredes, senón que se estenda, abríndose así a numerosas e ricas oportunidades de interacción e cooperación, algo que consideramos primordial nunha educación de calidade.

Libro CD Música e baile en galego

Libro CD Música e baile en galegoPráctica 2: Análise do softwareO noso xogo é Fantasmín que está dentro do programa Abalar da Xunta de Galicia. Deixámosvos o enlace para que poidades visitalo e comprobar por vós mesmos as cuestións que imos realizar a continuación.


Enlace: FANTASMINTipo de Software:

Dende o punto de vista de análise de software a nivel educativo, consideramos que está incluido dentro do modelo de práctica e exercitación. Permite desenvolver rápido certas destrezas dos nenos mediante as teorías conductistas na que se fala do condicionamento estímulo-resposta.

Teoría da aprendizaxe:

Aínda que a priori poida parecer un programa chamativo para os nenos e polo tanto, que incentive o seu uso, este software non deixa de ser un traspaso do modelo educativo clásico a un soporte dixital. En realidade non deixa de ser o que coñecemos como EAO,  unha ensinanza asistida por ordenador.

Chegamos a esta conclusión de forma rápida polo evidente trasfondo da Teoria Conductista, que se presenta en case tódalas seccións ou opcións de xogo de Fantasmin. Non só se trata de modelos totalmente estructurados e pechados senon que ademais non dan opción a ningun tipo de escolla propia por parte do alumnado. Isto destrúe calquer atisbo constructivista desexado para o sistema educativo.

Do mesmo xeito podemos incluir este software no primeiro bloque do modelo de SAM, pois só traballa coas habilidades de orde cognitivo menor.

Rol de alumno:

Neste programa en concreto o rol do alumno é reactivo, pois aínda que responda a unha pregunta, a resposta non é aberta, é condicionante.

Rol do docente

O papel do docente neste caso é nulo. Trátase dun recurso totalmente desprofesionalizante.
Fantasmin: Proxecto Abalar

Enlace: FANTASMIN

Objetivos
  • Adquirir destrezas con el ratón (motricidad fina).
  • Trabajar la lógica- matemática.
  • Reconocer y diferenciar las estaciones del año.
  • Discriminación visual en cuanto a color, forma y tamaño.
  • Familiarizar a los niños con la lectura.
  • Reconocimiento de instrumentos y escala musical.


Contenidos
Múltiples actividades que incluyen: juegos de encajes, de relación, de colorear, de lectura, actividades musicales y de identificación entre muchas otras.

Destinatarios
Aunque este material está dirigido a niños de infantil de 3 a 6 años, ciertas actividades, con una dirección adecuada, pueden ser realizadas por niños a partir de 2 años.


Descripción
Recurso guiado por un personaje llamado Fantasmín que nos conduce por las diferentes estancias de su castillo y que a su vez están divididas por distintas áreas de aprendizaje.

Capacidad de motivación
Resulta muy llamativo para los niños de infantil debido a las imágenes, sonidos y la gran variedad de actividades que ofrece, lo que hace que no se aburran fácilmente.

Adecuación a los usuarios
Programa que está en consonancia con los objetivos que se deben adquirir según el desarrollo evolutivo en estas edades, tanto en el área de la psicomotricidad como en otras.

VALORACIÓN GLOBAL
Se trata de un programa muy completo para trabajar con los niños de infantil porque es muy intuitivo y porque está adaptado a las necesidades propias de esta edad.
Como punto negativo podríamos indicar que la imagen está un tanto obsoleta y en ocasiones, algunos ejercicios resultan repetitivos.

Fuimos al Proyecto Red 37 en el podemos encontrar diferentes alternativas de aprendizaje mediante las TIC. Hay diversos recursos que pueden ser utilizados en edades de 3 a 7 años para estimular el aprendizaje de los más pequeños.

Nos gustaron especialmente los cuentos digitales porque tienen una imagen diferente a la clásica

martes, 5 de abril de 2016

Deseño e inspiracions
Ter un blog cun modelo simple e tons neutros é doado, pero ás veces tes que ollar para as cores do proxecto que nos permiten chegar máis preto do mundo dos nenos. Despois de visitar algúns blogs dedicados a contidos de educación infantil, decidimos usar un modelo estándar de Blogger e engadir un modelo personalizado ningunha outra plataforma. Queriamos algo que era bo, pero tamén para dar a imaxe de proximidade. Axuste o ancho da páxina de inicio e barra lateral do blog, iso nos axuda a obter un tamaño adecuado para dar espazo para as dúas columnas, e que non será resaltado. Tamén dá unha sensación de espazo cuberto, pero sen sobrecargar ou sentir baleiro. O deseño do blog escoller unha columna lateral porque dous pareceume que era moi próximo a principal páxina na que o contido é publicado. Con isto queremos dicir que nós damos importancia ao que publicamos e ser o primeiro que ve antes de debuxos e outros contidos. Vimos algúns blogs que inspiraron. E fala sobre eles a continuación:Este blog non ten unha franxa de cuberta . Ten o título e unha frase que define o que vai falar do blog . Ten unha imaxe moi precisa con bonecas para o neno idade, pero a cor usada é un ton rosa . En canto á distribución ten unha distribución igual ao noso blog o que pasa é que os tamaños son diferentes . Este blog ten barra lateral moi maior aínda homepage é moi estreita polo que dá sensación de que é moi xusto . En canto ás entradas de vídeo utilizados para realizala las e non adoita escribir .
Ruta Colexio - Castelo da LúaTarefa: Realizar unha saída didáctica dende o colexio a pé ata o Castelo da Lúa situado a 1.5 km do centro para os alumnos da aula de 5 a 6 anos. 

Obxectivo: Fomentar a actividade física e coñecer as ruínas do Castelo traballando o ámbito histórico que abrangue o castelo e as características propias da contorna. 

Contido: Achegamento ás ruínas do Castelo da Lúa. 

Metodoloxía: Unha vez chegado ao castelo contarémoslle aos rapaces un breve resumo da historia deste. 
(O castelo foi erixido, no século XIII, por Pai Gómez Chariño, pasando máis tarde a formar parte do patrimonio da Orde do Temple e despois do da Mitra Compostelana. Derrubado polos Irmandiños ó redor do ano 1465 e reedificado novamente por Sueiro Gomes de Soutomaior, bisneto do anterior.
As novas conservadas sinalan o ano 1480 como o ano no que foi novamente derrubado polo gobernador real Fernando de Acuña. Dende entón ata 1532 as ruínas do castelo foron empregadas como cárcere, ata que nese ano a súa xurisdición pasa ao arcebispo Alonso II de Fonseca, novo señor da zona.
Quedando a fortaleza arruinada no ano 1600 as ruínas foron espoliadas para realizar no ano 1740 o campanario da Igrexa de Santa Comba de Rianxo, así como distintas construcións na comarca e arredores.)